Sunday, July 18, 2010

Nyatakan pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia

F1. Komanwel,
F2. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB),
F3. Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM),
F4. Kumpulan Selatan-Selatan
F5. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

No comments:

Post a Comment