Sunday, July 18, 2010

Apakah kepentingan dasar luar Malaysia?

F1. menjamin keselamatan rakyat dan negara,
F2. memelihara kepentingan nasional
F3. mengekalkan kedaulatan negara,
F4. menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi
F5. mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa.
F6. menjadi warga global yang bertanggungiawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia

No comments:

Post a Comment